Fotokopiranje

Pružamo širok spektar usluga fotokopiranja i štampe na kvalitetnim papirima različitih formata:

  • Fotokopiranje crno-belo, kolor
  • Očitavanje ličnih karti i saobraćajnih dozvola
  • Štampanje sa CD-a, flash-a
  • Skeniranje
  • Narezivanje na CD/DVD
  • Štampa postera A0 kolor,crno-belo (80g, 120g, 270g i na slikarskom platnu)